LIÊN HỆ

LIÊN HỆ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GK

  • Địa Chỉ:
    • Cơ sở: 93 Lê Lợi, Thắng Nhì, Vũng Tàu
      Cơ sở: 236 Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Vũng Tàu
  • Phone: 0254 6290 999  –    0254 6289 888
  • Email:  gk.english@gk.edu.vn
.
.
.
.